รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:52:52

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 607200534 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครราชสีมา เมืองท่าออกใบอนุญาต : นครราชสีมา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : .79 ขนาดตันเน็ต : .54
กว้าง : 1.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ