รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:53:30

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 600001442 IMO : 9010670
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 18/11/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 04/05/2563
ขนาดตันกรอส : 476 ขนาดตันเน็ต : 174
กว้าง : 11.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 40.1 เมตร ยาวฉาก : 38 เมตร ลึก : 3.7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือโดยสารความเร็วสูง)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 519-14071-2 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 339 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 07-NOV-19 สิ้นสุดวันที่ : 05-MAY-20