รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:33:38

รายละเอียด

เกวรี 1 KAEWAREE 1

เลขทะเบียน : 601200146 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : เชียงราย เมืองท่าออกใบอนุญาต : เชียงราย
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 20/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 186 ขนาดตันเน็ต : 126
กว้าง : 5.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 53.2 เมตร ยาวฉาก : 50.7 เมตร ลึก : 2.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้าห้องเย็น
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ