รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:42:19

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 606701579 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พัทยา เมืองท่าออกใบอนุญาต : สมุทรสาคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 17/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2563
ขนาดตันกรอส : 7.2 ขนาดตันเน็ต : 4.9
กว้าง : 2.67 เมตร ยาวตลอดลำ : 8.4 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.62 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 15 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6204-0258 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 12 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 17-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 17-APR-20