รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564, 23:22:47

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 606300878 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : จันทบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต : จันทบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 1.34 ขนาดตันเน็ต : .91
กว้าง : 1.62 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.7 เมตร ยาวฉาก : 5.7 เมตร ลึก : .6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ