รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:08:29

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 603300057 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรสาคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : สมุทรสาคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 24/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 22/04/2563
ขนาดตันกรอส : 20.5 ขนาดตันเน็ต : 14
กว้าง : 3.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 17.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 18 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ