รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:06:36

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 614300167 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ชุมพร เมืองท่าออกใบอนุญาต : ชุมพร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2563
ขนาดตันกรอส : 7.05 ขนาดตันเน็ต : 4.8
กว้าง : 2.75 เมตร ยาวตลอดลำ : 12 เมตร ยาวฉาก : 11.7 เมตร ลึก : .8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ