รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:07:20

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 612000169 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พระนครศรีอยุธยา เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 5.85 ขนาดตันเน็ต : 3.98
กว้าง : 2.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 7.8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 000-PPA419-000331 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 7 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 28-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 28-MAR-20