รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:19:19

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 615100625 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ภูเก็ต เมืองท่าออกใบอนุญาต : ภูเก็ต
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 13/06/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 12/06/2563
ขนาดตันกรอส : 8.92 ขนาดตันเน็ต : 6.07
กว้าง : 2.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 12.15 เมตร ยาวฉาก : 11.8 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ