รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:25:26

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 615100780 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ภูเก็ต เมืองท่าออกใบอนุญาต : ภูเก็ต
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : .46 ขนาดตันเน็ต : .32
กว้าง : 1.25 เมตร ยาวตลอดลำ : 3.25 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .65 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : เจ็ตสกีเพื่อเช่า
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดภูเก็ต(หาดป่าตอง) ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 1 ไมล์ ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 719-01591-52 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 2 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 01-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 01-APR-20