รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:39:33

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 611500823 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : แพร่ เมืองท่าออกใบอนุญาต : แพร่
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 05/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 04/04/2563
ขนาดตันกรอส : 2.98 ขนาดตันเน็ต : 2.03
กว้าง : 1.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 9.1 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ