รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:33:47

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 625300170 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ระนอง เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 5.91 ขนาดตันเน็ต : 4.02
กว้าง : 2.3 เมตร ยาวตลอดลำ : 11.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสาร(เรือเพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 10 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 08628-19701/POL/000241-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 15 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-MAR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-MAR-20