รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:29:48

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 620000898 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 3.57 ขนาดตันเน็ต : 2.43
กว้าง : 2.22 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.55 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 000-PPA419-000333 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 6 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 01-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 01-APR-20