รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:06:30

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 626100183 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ชลบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : .47 ขนาดตันเน็ต : .32
กว้าง : 1.15 เมตร ยาวตลอดลำ : 2.93 เมตร ยาวฉาก : 2.93 เมตร ลึก : .7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ