รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:30:09

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 620001137 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : 4.55 ขนาดตันเน็ต : 3.1
กว้าง : 2.35 เมตร ยาวตลอดลำ : 8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ขนขยะและวัชพืช
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ