รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:38:11

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 623100192 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 08/04/2563
ขนาดตันกรอส : 1.37 ขนาดตันเน็ต : .93
กว้าง : 1.62 เมตร ยาวตลอดลำ : 4.45 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .95 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : กิจการพิเศษ
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 12729-19701/POL/000288-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 8 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 09-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 09-APR-20