รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:55:44

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 621228766 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : เชียงราย เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/03/2563
ขนาดตันกรอส : 18.92 ขนาดตันเน็ต : 12.86
กว้าง : 4.68 เมตร ยาวตลอดลำ : 12.11 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.05 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ดูดทราย
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ