รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:26:15

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 627100225 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : อุบลราชธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 05/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 04/04/2563
ขนาดตันกรอส : 11.18 ขนาดตันเน็ต : 7.61
กว้าง : 2.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 11.8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : กิจการพิเศษ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ