รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:34:00

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 627100241 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : อุบลราชธานี เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 05/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 04/04/2563
ขนาดตันกรอส : 10.4 ขนาดตันเน็ต : 7.07
กว้าง : 2.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 10.4 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.4 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : กิจการพิเศษ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ