รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:28:23

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 626700959 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พัทยา เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 17/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/03/2563
ขนาดตันกรอส : .86 ขนาดตันเน็ต : .59
กว้าง : 1.47 เมตร ยาวตลอดลำ : 4.7 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา (เรืออื่นๆ)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 5 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ