รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:29:20

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 625400572 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พังงา เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 18/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : .44 ขนาดตันเน็ต : .3
กว้าง : 1.18 เมตร ยาวตลอดลำ : 3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .58 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเจ็ตสกี)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6204-0014 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 1 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 01-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 01-APR-20