รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:10:08

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 621500126 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : แพร่ เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : 1.62 ขนาดตันเน็ต : 1.1
กว้าง : 1.26 เมตร ยาวตลอดลำ : 8.8 เมตร ยาวฉาก : 8.8 เมตร ลึก : .65 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ