รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 07:31:02

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 621500134 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : แพร่ เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 03/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : .63 ขนาดตันเน็ต : .42
กว้าง : .85 เมตร ยาวตลอดลำ : 7.4 เมตร ยาวฉาก : 7.4 เมตร ลึก : .45 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ