รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:43:40

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 620001412 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 04/04/2563
ขนาดตันกรอส : 2.74 ขนาดตันเน็ต : 1.86
กว้าง : 2.2 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.85 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .95 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ