รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:48:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 627300207 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : นครพนม เมืองท่าออกใบอนุญาต : หนองคาย
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 15/10/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 14/10/2565
ขนาดตันกรอส : 114 ขนาดตันเน็ต : 78
กว้าง : 5.9 เมตร ยาวตลอดลำ : 36.1 เมตร ยาวฉาก : 35.7 เมตร ลึก : 1.55 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้าเทกอง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ