รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:35:04

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 625400611 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พังงา เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 28/04/2563
ขนาดตันกรอส : 3.19 ขนาดตันเน็ต : 2.17
กว้าง : 2.05 เมตร ยาวตลอดลำ : 9.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า(เรือเพลาใบจักรยาว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 14182-19709/POL/000503-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 2 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 29-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 29-APR-20