รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:51:26

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 626300458 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : จันทบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 17/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 16/05/2563
ขนาดตันกรอส : 2.21 ขนาดตันเน็ต : 1.5
กว้าง : 1.85 เมตร ยาวตลอดลำ : 6 เมตร ยาวฉาก : 6 เมตร ลึก : .95 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : กู้ภัย
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ