รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:22:10

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 626300466 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : จันทบุรี เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 17/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 16/05/2563
ขนาดตันกรอส : 2.88 ขนาดตันเน็ต : 1.96
กว้าง : 2 เมตร ยาวตลอดลำ : 6.8 เมตร ยาวฉาก : 6.8 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : กู้ภัย
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ