รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:00:15

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 625101055 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ภูเก็ต เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 23/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 22/05/2563
ขนาดตันกรอส : .62 ขนาดตันเน็ต : .42
กว้าง : 1.23 เมตร ยาวตลอดลำ : 3.56 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .7 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดภูเก็ต