รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:26:52

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 620001721 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 28/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 26/05/2563
ขนาดตันกรอส : 2.5 ขนาดตันเน็ต : 1.7
กว้าง : 2 เมตร ยาวตลอดลำ : 6 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .75 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ขนขยะและวัชพืช
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ