รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:34:24

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 625200744 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กระบี่ เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 27/05/2563
ขนาดตันกรอส : 30.5 ขนาดตันเน็ต : 20.74
กว้าง : 4.4 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.67 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล