รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:21:47

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 626500309 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรปราการ เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 29/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/05/2563
ขนาดตันกรอส : 41.75 ขนาดตันเน็ต : 28.39
กว้าง : 6 เมตร ยาวตลอดลำ : 12 เมตร ยาวฉาก : 12 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : กิจการพิเศษ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ