รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:31:13

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 624000298 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สงขลา เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 23/08/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 21/08/2563
ขนาดตันกรอส : .81 ขนาดตันเน็ต : .55
กว้าง : 1.34 เมตร ยาวตลอดลำ : 5.04 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .44 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ