รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:12:43

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 626400347 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ตราด เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 19/08/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 18/08/2563
ขนาดตันกรอส : 5.7 ขนาดตันเน็ต : 3.88
กว้าง : 2.85 เมตร ยาวตลอดลำ : 8.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .9 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ