รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:08:57

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 624000311 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สงขลา เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 28/08/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 21/08/2563
ขนาดตันกรอส : .72 ขนาดตันเน็ต : .49
กว้าง : 1.29 เมตร ยาวตลอดลำ : 4.66 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .46 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ