รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:28:20

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 139000892 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สงขลา เมืองท่าออกใบอนุญาต : สงขลา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 76.36 ขนาดตันเน็ต : 51.92
กว้าง : 6.18 เมตร ยาวตลอดลำ : 21.21 เมตร ยาวฉาก : 19.75 เมตร ลึก : 2.88 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส