รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 23:34:07

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 636209816 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : ระยอง เมืองท่าออกใบอนุญาต : ระยอง
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 14/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 3.11 ขนาดตันเน็ต : 2.11
กว้าง : 2 เมตร ยาวตลอดลำ : 7.3 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .9 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดตราด ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 10 ไมล์
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 36-63-64/000329 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 6 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 06-OCT-21 สิ้นสุดวันที่ : 06-OCT-22