รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:34:21

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 645400306 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พังงา เมืองท่าออกใบอนุญาต :
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 15/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 13/09/2565
ขนาดตันกรอส : 1.17 ขนาดตันเน็ต : .8
กว้าง : 1.75 เมตร ยาวตลอดลำ : 4.25 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .66 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : สำราญและกีฬา(เรือเร็ว)
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำและทะเล ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดสตูล ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 3 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : 14182-21709/POL/000568-501 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 3 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 15-SEP-21 สิ้นสุดวันที่ : 15-SEP-22