รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:23:30

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 269605178 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สตูล เมืองท่าออกใบอนุญาต : สตูล
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 01/04/2561 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2563
ขนาดตันกรอส : 10.28 ขนาดตันเน็ต : 6.99
กว้าง : 3.24 เมตร ยาวตลอดลำ : 11.67 เมตร ยาวฉาก : 11.67 เมตร ลึก : 1.06 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ประเภทการใช้ : ทำการประมง
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล