รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:39:32

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 317101250 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรสงคราม เมืองท่าออกใบอนุญาต : กาญจนบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 08/04/2563
ขนาดตันกรอส : 16.94 ขนาดตันเน็ต : 11.52
กว้าง : 3.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 13 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ