รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:11:12

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 111008402 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : เชียงใหม่
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/07/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 08/07/2563
ขนาดตันกรอส : .72 ขนาดตันเน็ต : 0
กว้าง : 1.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 4 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : .3 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ