รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:51:03

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 181009842 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : สงขลา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 25/02/2563 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 21/08/2563
ขนาดตันกรอส : 104.49 ขนาดตันเน็ต : 71.05
กว้าง : 5.9 เมตร ยาวตลอดลำ : 25 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2.8 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส