รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:03:28

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 241800136 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พระนครศรีอยุธยา เมืองท่าออกใบอนุญาต : พระนครศรีอยุธยา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 18/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 17/04/2563
ขนาดตันกรอส : 9.47 ขนาดตันเน็ต : 6.44
กว้าง : 2.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 13.5 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ