รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 15:09:56

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 210915487 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 23/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 21/04/2563
ขนาดตันกรอส : 37.24 ขนาดตันเน็ต : 25.32
กว้าง : 6 เมตร ยาวตลอดลำ : 14 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ดัน-ลากจูง
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส ห่างจากฝั่งหรือเกาะไม่เกิน 24 ไมล์ทะเล ในเวลาคลื่นลมสงบ