รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 00:49:38

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 211232620 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : 183 ขนาดตันเน็ต : 156
กว้าง : 7.5 เมตร ยาวตลอดลำ : 26 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 2.95 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงกรวดหรือทราย
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ