รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:42:04

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 277318735 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรสงคราม เมืองท่าออกใบอนุญาต : กาญจนบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 08/04/2563
ขนาดตันกรอส : 5.54 ขนาดตันเน็ต : 3.77
กว้าง : 2 เมตร ยาวตลอดลำ : 10.1 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1 เมตร
ประเภทเรือ : เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ