รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:43:39

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 191088806 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 02/04/2563
ขนาดตันกรอส : 187 ขนาดตันเน็ต : 159
กว้าง : 7.65 เมตร ยาวตลอดลำ : 25.6 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 3 เมตร
ประเภทเรือ : เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ประเภทการใช้ : ลำเลียงกรวดหรือทราย
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส