รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:25:14

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 287307320 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : สมุทรสงคราม เมืองท่าออกใบอนุญาต : กาญจนบุรี
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 09/04/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 08/04/2563
ขนาดตันกรอส : 3.4 ขนาดตันเน็ต : 2.31
กว้าง : 2 เมตร ยาวตลอดลำ : 6 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.5 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : บรรทุกสินค้า
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ