รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:35:49

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 292035035 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : พังงา เมืองท่าออกใบอนุญาต : พังงา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 15/09/2564 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 31/03/2565
ขนาดตันกรอส : 12.37 ขนาดตันเน็ต : 8.41
กว้าง : 3.58 เมตร ยาวตลอดลำ : 10.77 เมตร ยาวฉาก : 9.77 เมตร ลึก : 1.6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ประเภทการใช้ : ทำการประมง (ปั่นไฟ)
เขตการเดินเรือ : ตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล