รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:03:11

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 311000595 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : พระนครศรีอยุธยา
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 02/07/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 01/07/2563
ขนาดตันกรอส : 19.77 ขนาดตันเน็ต : 13.44
กว้าง : 3.6 เมตร ยาวตลอดลำ : 12.83 เมตร ยาวฉาก : 12 เมตร ลึก : 1.79 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลลำน้ำ ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ลำน้ำ
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ